Plaatselijk Belang Buurtschap Ommerkanaal
Op de ledenvergadering is de update van het dorpsplan aangeboden aan wethouder Ko Scheele.
De wethouder was blij met onze plannen voor Ommerkanaal en zie deze als input voor de nieuwe omgevingsvisie.

Jaarvergadering 2019 donderdag 14 maart 2019

Het bestuur van PBBO nodigt alle leden en belangstellenden in onze buurtschap uit voor de 14de ledenvergadering
van P.B.B.O op donderdag 14 maart 2019 a.s. in Buurthuis Ommerkanaal.
Uitnodiging en agenda. Hier op de website.
Notulen van de ledenvergadering van vorig jaar, ter goedkeuring. Hier de notulen.

Na de pauze:
Aanbieden UPdate dorpsplan aan de leden en aan de wethouder. Hier het dorpsplan.
Bespreking Verkeersplan: Veilig langs het Ommerkanaal (Jan van Beesten). Hier het verkeersplan.

Schaatsen
De Bus zit vol.. het schaatsen gaat door! Iedereen die zich heeft aangemeld kan mee voor een gezellige middag in Deventer. Om 12:45 uur vertrekt de bus bij het Ommerkanaal, dus zorg dat je op tijd in de bus zit!
Contant afrekenen voor het instappen 5€ P.P. dit is inclusief entree bij de schaatsbaan!