Plaatselijk Belang Buurtschap Ommerkanaal
Ledenvergadering        
Vrijdag 9 gebruari 2024 om 20.00 uur in Buurthuis Ommerkanaal
 


Geachte buurtgenoten,

Het bestuur van PBBO nodigt leden en belangstellenden uit voor de 18de ledenvergadering     
     
19.30 uur Zaal open

20.00 uur Welkom door de voorzitter Henry Petter

20.05 uur Notulen Ledenvergadering 17 februari 2023 en mededelingen.
Notulen ter inzage op de website PBBO:  www.pbbo.info

20.10 uur Verslag activiteiten 2023 door voorzitter

20.20 uur Financieel verslag 2023 en begroting 2024 penningmeester
                                Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
                       

20.30 uur Bestuursverkiezing:
2024 Annet Welleweerd is aftredend en niet herkiesbaar
Roelof Hulst stelt zich beschikbaar als nieuw bestuurslid
Nieuwe kandidaat bestuursleden kunnen zich aanmelden bij het bestuur.

20.35 uur           Rondvraag

20.45 uur           PAUZE: tijd voor hapje/ drankje


21.00 uur
Wat zou je kunnen vinden in de bodem van buurtschap Ommerkanaal? Door Hessel Post uit Urk.      

21.30 uur Rondje Bingo


We sluiten af een hapje en een drankje!!Notulen van de ledenvergadering van PBBO d.d. 17 februari 2023
gehouden in Het Buurthuis, Ommerkanaal.

Aanwezig; 32 leden, zie presentielijst

Opening

De vergadering wordt geopend door de voorzitter, Henry Petter. Iedereen wordt van harte welkom geheten.
Afgelopen jaar zijn alle plaatselijke belangen uit de gemeente Ommen bij elkaar geweest.
De notulen van vorig jaar staan op onze website. Hierover zijn geen vragen. Dus bij deze zijn ze goedgekeurd.

Verslag activiteiten
Wij proberen van alles te organiseren. Wij hebben maar een klein bestuur. Graag zouden we nieuwe, extra, mensen in ons bestuur willen hebben.

Beweegtuin
De beweegtuin voor de buurt is in mei geopend. Alle apparaten zijn gecertificeerd. Hiervoor zijn fondsen aangeschreven en hierdoor is dit mogelijk gemaakt. De beweegtuin is geopend door Marije Dankelman, lid van het triatlonteam Nederland.

Opruimactie
De laatste opruimactie in de buurtschap was een groot succes, ca. 20 mensen hielpen mee. De volgende opruimactie staat gepland voor 25 maart 2023.

Koningsdag
Alleen ís morgens. Dit jaar is er geen optocht in Ommen.

Volleybaltoernooi is er in september geweest. Het was een zeer gezellige editie met 10 deelnemende teams. Het team uit Witharen won de wisselbeker. Het feest werd tot in de kleine uurtjes gevierd onder het genot van mooie muziek.
Burendag was wat minder bezocht maar het was evenzogoed een gezellig ontbijt.
Voor de kinderen is er een goochelaar geweest in samenwerking met het Buurthuis.
Wij zijn met aantal mensen naar Witharen geweest voor de Pub quiz. Tot onze eigen verbazing zijn we als eerste geŽindigd!
Wij proberen toch nog een sport accommodatie te krijgen in Omme kanaal en zijn ook in gesprek met de gemeente over een parkeergelegenheid voor de ouders van school.
En we zijn bezig om een goede veilige fietsverbinding te krijgen met een fietstunnel (over het Jodenpaadje-Haarsweg) naar Ommen

Wel en wee
Er is ook hier eenzaamheid. PBBO wil graag aandacht geven aan medebewoners waar het niet goed mee gaat. We brengen dan een bezoek en nemen een lekkere fles sap mee. Laat ons weten wanneer het u iemand in de buurtschap kent die wat extra aandacht verdient.

Dhr Riezebos is overleden. Henk Veldhuis is ook overleden en onlangs is dhr. Kleinjan ook overleden.
Sommige mensen zijn vertrokken, Thomas van Veen en Esther zijn verhuisd naar Frankrijk. Dhr. Bakker is in zijn huis komen wonen. Arend Petter en Jansje zijn vertrokken. Hier komt Erik Jaspers voor in de plaats.

Uitstapje
In december organiseerde PBBO samen met het buurthuis een busreis naar naar het openluchtmuseum in Arnhem. Ondanks de kou was het verder een geslaagde dag, met als afsluiting een pannenkoek eten bij Puik in Ommen. Het reisje kwam in de plaats van de jaarlijkse feestavond van PBBO in oktober.

FinanciŽn
De financiŽn worden getoond op het scherm. Het financiŽle overzicht wordt aan iedereen uitgedeeld. Wij staan er financieel goed voor en hebben een goede spaarrekening waar onder andere nog wat geld voor de beweegtuin op staat.

- Het volleybaltoernooi is gehouden.
- Ouderen gaan koersballen.
- Er staat nog Ä9000 op de rekening om iets leuks van te doen.
Er is nog Ä8000 over van de beweegtuin. Een nieuwe schutting rondom het Enexis huisje en een kleine uitbreiding van het pad staan nog op het programma.

Financieel verslag
De gemeente geeft elk jaar dezelfde bijdrage. Alle plaatselijke belangen krijgen dit.

De kascommissie bestaat uit Andrť Petter en mevr. Ganzeboer en zij laten weten dat het financiŽle overzicht is goedgekeurd.
Nieuwe kascommissie: Aartje Ganzeboer en Henry Veerbeek

De begroting voor volgend jaar: voor Koningsdag, volleybaltoernooi ,de feestavond en wel en wee is al geld gereserveerd.

Bestuursverkiezing
Mario den Hoedt is aftredend en herkiesbaar.
Hij wordt wederom gekozen onder luid applaus.

Aankondiging actie tegen zwerfvuil
Dit staat gepland op 25 maart 2023. De actie is wederom gepland op de patatjesmiddag in het buurthuis. Na het opruimen lekker aan de patat met bitterballen.

Bewegen aan het Ommerkanaal
Er wordt een filmpje vertoond van de beweegtuin waarin ď ín Ommetje doenĒ wordt aangekondigd.
Marije Dankelman gaat 16 weken lang een aantal verschillende sportlessen verzorgen. PBBO heeft voor deze activiteit een bijdrage ontvangen van de provincie Overijssel.

Rondvraag
Henry Veerbeek: Moet er geen bordje komen bij het beweegpark met verboden voor honden? Misschien is het goed om een bordje te plaatsen. PBBO gaat hier werk van maken.

Tineke vraagt of de minibieb nog terugkomt? De boekenkast van de minibieb was kapot en versleten. PBBO is op zoek naar een andere steviger kast. De minibieb komt zeker terug!!

De jeu de boules wordt binnenkort weer opgestart dinsdagavond.

Henny Veldhuis brengt de Ouderengym onder de aandacht. Ze hebben nog maar een paar leden. Als het kan graag een paar nieuwe mensen erbij.

Mario vertelt nog even iets over het gereedschap dat de stichting Duurzaam Ommerkanaal heeft aangeschaft voor het onderhoud van de beweegtuin en de omgeving van het buurthuis. Het gereedschap werd eerder geleend bij Landschap Overijssel. Landschap is hiermee echter gestopt in verband met de aansprakelijkheid.  Belangstellenden kunnen het gereedschap achter het gordijn bekijken.
Vrijwilligers die meehelpen bij het onderhoud in de buurtschap kunnen tegen een kleine onkosten vergoeding het gereedschap gebruiken, ze moeten dan wel lid zijn van PBBO zijn. Arie van Ittersum beheert deze spullen.

Hierna volgt een presentatie over de energie opslag/stroomopslag in batterijen door Harry Keizer.
Sinds í98 al bezig met zonne-energie in onder andere Afrika waar men niet beschikt over een goed werkend elektriciteit net.
Afgelopen week is er volop gedebatteerd in de tweede kamer over de saldering. Zolang deze regeling blijft is de batterij in Nederland voor particulieren niet rendabel.
Het netwerk van Enexis loopt tegen zijn grenzen op. Voor grotere opwekkers van zonne- of windenergie is geen plaats meer. De regels voor kleine windmolens zijn al versoepeld. In de provincie Overijssel is nu 15 meter hoogte toegestaan.

Ter afsluiting  wordt er nog bingo gespeeld met leuke prijsjes.
Er wordt nog een dankwoord gegeven aan de kascommissie.


.