Welkom

Beste buurtbewoners,

Op 16 november 2007 hebben wij: Henry Petter, Henk Kamphuis
en Mario den Hoedt de vereniging Plaatselijk Belang
Buurtschap Ommerkanaal notarieel opgericht.

Het doel van de vereniging is het behartigen van de belangen
en de leefbaarheid van de buurtschap Ommerkanaal en haar
inwoners in de ruimste zin van het woord.

Graag willen wij deze vereniging samen met jullie,
onze buurtbewoners tot leven brengen.

Wilt u lid worden van PBBO dan kan dat hier via email:
info@pbbo.info

Het Bestuur
Hier de update van het Dorpsplan
Plaatselijk Belang Buurtschap Ommerkanaal