Doelstelling van de vereniging is:

De leefbaarheid in de Buurtschap Ommerkanaal in stand houden en waar mogelijk te verbeteren.
De sociale cohesie in de gemeenschap speelt hier een belangrijke rol.
Door het organiseren van activiteiten (sportevenementen, feestavonden, culturele avonden etc.) ontmoeten de leden/inwoners elkaar en voelen zij zich betrokken bij de gemeenschap waarin zij wonen.

Het behartigen van de belangen van de buurtschap en haar inwoners. Door goede contacten met de gemeente komen klachten over wegen, gevaarlijke situaties etc, op de juiste plaats terecht en kan er wat aan gedaan worden.
Tevens informeert de gemeente het plaatselijk belang tijdig over gemeentelijke plannen die invloed hebben op onze buurtschap.
Door deze informatie aan de inwoners kenbaar te maken kan indien nodig tijdig worden gereageerd.
Bij gezamenlijke belangen kan het plaatselijk belang als vertegenwoordiger optreden naar de gemeente toe.

Hoe werkt de vereniging?

Iedereen in de buurtschap kan lid worden van de vereniging (aanmelden kan via email).
Als lid kunt u stemmen in de ledenvergadering het bestuursorgaan van de vereniging en deelnemen aan alle activiteiten.
De contributie is vastgesteld op vijf euro per jaar.
Naast deze contributie kan de vereniging van de gemeente Ommen een jaarlijkse bijdrage tegemoet zien.
Enerzijds een bijdrage om de vereniging in stand te houden en anderzijds een bijdrage om een activiteit te organiseren die de sociale cohesie in de Buurtschap bevorderd.
Als lid heeft u ook de mogelijkheid om ideeŽn aan te dragen, u eventueel als bestuurslid beschikbaar te stellen of als lid
van een activiteitencommissie mee te helpen.

Het bestuur
Plaatselijk Belang Buurtschap Ommerkanaal