Het bestuur van PB Buurtschap Ommerkanaal:

Voorzitter:                        
Henry Petter                     
Ommerkanaal Oost 35
7731  TS    Ommen
Tel: 0523  616071

Penningmeester:                      
Mario den Hoedt                       
Schapendijk 1                          
7735  KV    ArriŽn                     
Tel: 0523 - 615391                   

Leden:
Jan van Beesten
Patrick Stoker


De voorlopige vastgestelde grenzen van PBBO.
IBAN Nr: NL50 RABO 0140 0820 93
Plaatselijk Belang Buurtschap Ommerkanaal
p/a Ommerkanaal West 26
7731  XR    Ommen
E-mail: info@pbbo.info
Secretaris:
Annet Welleweerd
Ommerkanaal West 26
7731  XR     Ommen
Tel: 0523 612747
Plaatselijk Belang Buurtschap Ommerkanaal
Voor vragen en/of opmerkingen,
stuur een email naar:

info@pbbo.info