WijZ welzijn Ommen, wil deze folder graag onder uw aandacht brengen.
In deze rare tijden van corona maatregelen en veelal thuisisolatie vanwege gezondheidsrisico's,
horen wij veel geluiden over opkomende of verergerende eenzaamheid.
Wanneer eenzaamheid langer aanhoudt, kan dit grote negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid en het welbevinden. Daarom is aandacht voor dit thema erg belangrijk.

Binnen de kaders die het RIVM geeft met de actuele richtlijnen, willen wij van WijZ welzijn Ommen proberen
om mensen waar mogelijk te ondersteunen bij het tegengaan van hun eenzaamheid.
Waar groepsactiviteiten momenteel nagenoeg niet mogelijk zijn, zijn er vaak wel andere opties.
Daarom brengen wij nogmaals ons Meldpunt Eenzaamheid onder de aandacht. Het Meldpunt Eenzaamheid is er voor iedereen en biedt hulp, advies en ondersteuning op maat. Hier de folder WijZ welzijn Ommen.Veldje Buurthuis
Maandagavond 29-6 om 19.30 uur gaan we de beukenhagen en de randen van het grasveldje bij het buurthuis onderhouden. Natuurlijk houden we ons aan de Corona maatregelen.
De beukenhagen worden gesnoeid en de grasranden gemaaid. Ook wordt de braam wat teruggesnoeid en de Amerikaanse Vogelkers verwijderd uit de houtwal. Als je tijd en zin hebt kun je nog meehelpen.
Als je van plan bent om te komen wil je je dan aanmelden per mail ( info@pbbo.info )
zodat we weten hoeveel koffie we kunnen zetten!!!!

PBBO schenkt rode Beuk
Aan Varsen ter gelegenheid van hun 40 jarig jubileum en de opening van de Brink in 2019. De beuk is geplant bij de opstapplaats voor het veerpontje naar Vilsteren. Hier is de overhandigen op YouTube te zien.
Plaatselijk belang Varsen heeft zijn leden en donateurs geïnformeerd over jullie gift.

Bericht van de gemeente Ommen.
Beste verenigingen Plaatselijk Belang.
In verband met de ontwikkelingen rondom het coronavrus lassen wij de bijeenkomsten voor de omgevingsvisie van aanstaande maandag en woensdag af. In een later stadium zullen we bekijken op welke manier, hoe en wanneer deze bijeenkomsten ingehaald kunnen worden.

Notulen jaarvergadering 2019. De notulen hier.

Haalbaarheid gymzaal Ommerkanaal. Klik hier.

Adviesrapportage gymzaal Ommerkanaal. Klik hier.


Gemeente en Stichting Duurzaam Ommerkanaal ondertekenen convenant voor ecologisch bermbeheer. Dit artikel is overgenomen van de Ommenaar.
Ommerkanaal – Wethouder Leo Bongers van de gemeente Ommen heeft vanmorgen het bermbeheer van een aantal bermen bij Ommerkanaal overdragen aan de Stichting Duurzaam Ommerkanaal. Samen met Henri Petter en Maria den Hoedt werd een convenant ondertekend op een plek waar de bermen daadwerkelijk beheerd gaan worden. Met het ondertekenen van het convenant gaat Stichting Duurzaam Ommerkanaal minimaal één jaar het beheer van de bermen aan een gedeelte van de Noordelijke Dwarsweg, de Dwarsweg, de Schapendijk en de volledige Boekweitakkers op zich nemen. Als de overeenkomst beide partijen bevalt kan er een verlenging tot een totale duur van drie jaar plaatsvinden. “Dat is in eerste instantie een experiment voor één jaar, als het succesvol is en bevalt dan wordt het een contract voor drie jaar. Als dat allemaal goed verloopt gaan we dat hopelijk verbreden voor meerdere plekken in Ommen”, licht Bongers toe.
Foto: gemeente Ommen

Het daadwerkelijke beheer aan de bermen wordt uitgevoerd door agrarische bedrijven uit de eigen omgeving. “Zei het onderhoud vraaggericht uit, op het moment dat het ook echt zinvol is. De producten die ervan af komen mogen ze zelf gebruiken voor verbetering van hun gronden.” De maaiers krijgen een kleine vergoeding voor de werkzaamheden. Wethouder Leo Bongers is blij met deze stap. “Stichting Duurzaam Ommerkanaal geeft hier een mooi voorbeeld van de handen uit de mouwen steken. Zij hebben het voortouw voor deze actie genomen en als gemeente juichen we dit natuurlijk toe. Een paar enthousiaste kartrekkers nemen het voortouw en zorgen er samen voor dat hun directe eigen leefomgeving erop vooruitgaat. Dit is een mooie vorm van participatie die goed past bij de vorm van gemeentelijk besturen waar wij in Ommen voor staan. Niet alles zelf willen doen, maar de krachten van inwoners benutten.”
Ecologisch Bermbeheer

Bij traditioneel bermbeheer wordt de berm meerdere keren per jaar gemaaid en blijft het maaisel liggen. De voedingsstoffen uit het maaisel komen daardoor snel in de bodem terecht, de bodem wordt daardoor voedingrijk. Op voedingrijke grond gedijt met name snelgroeiende beplanting goed, zoals gras, distels en brandnetels. Andere vegetatie krijgt hierdoor minder kans. Stichting Duurzaam Ommerkanaal gaat ecologisch bermbeheer toepassen op de bermen. Doordat de maaiers het maaisel van de bermen zelf zullen gebruiken en dus afvoeren verschraalt de berm, en ontstaat er meer variatie in de vegetatie. De berm wordt dus minder grasachtig en meer bloemrijk. Dit is een aantrekkelijke leefomgeving voor (wilde)bijen, vlinders en andere insecten. De zaden en insecten zijn weer een waardevolle voedselbron voor vogels. “Dat betekent dat de biodiversiteit toe neemt. Dat willen we met zijn allen natuurlijk ook, denk met name aan de eikenprocessierups.”

Uitnodiging kijk- en luisteravond Arriën, Arriërveld en Ommerkanaal.
Klik hier voor de uitnodiging
Plaatselijk Belang Buurtschap Ommerkanaal