Houtwal Buurthuis
Na een geslaagde morgen noeste arbeid is alle Amerikaanse Vogelkers uit de houtwal rondom het veldje bij het buurthuis Ommerkanaal verwijderd. Ook de beukenhaag is vakkundig geschoren!! Voor het handwerk konden we beschikken over handgereedschap te beschikking gesteld door Landschap Overijssel. Naast de aanwezige handkracht maakten we dankbaar gebruik van het machinepark van de "Petterhoeve" en de minikraan van Jasper van der Bent. De uitgestoken en uitgetrokken struiken en boompjes konden direct verzameld worden in een grote container beschikbaar gesteld door de Dunnewindgroep. De morgen werd afgesloten met het gezamenlijk genieten van heerlijke erwtensoep bereid door ons "buurtkokkie", Patrick Stoker. Dank aan alle vrijwilligers. Nu maar wachten op het voorjaar dan gaan we de klus afmaken door nieuwe in deze streek passende struiken te planten in de houtwal. Hier de foto's van de werkzaamheden.

Waarborgcommissie windmolenpark de Veenwieken
Voor omwonenden die makkelijk vragen en opmerkingen willen plaatsen, en/of informatie na te kunnen lezen.
Hier de link van de waarborgcommissie.

Jaarlijkse feestavond
Zaterdag 27 oktober om 20.00 uur is er in het Buurthuis Ommerkanaal weer onze jaarlijkse feestavond.
Hier de uitnodiging.


Iedereen doet mee?!

Dat klinkt vanzelfsprekend. Toch is dit voor mensen met een beperking zeker niet altijd het geval.
Er zijn fysieke drempels. Zoals een treinstation waar je niet in kunt met je rolstoel. Minstens zo confronterend zijn sociale drempels. Bijvoorbeeld dat mensen een begeleider aanspreken in plaats van de persoon met een beperking zelf.
Wij willen een samenleving waarin iedereen contact kan maken, zich kan verplaatsen en vanzelfsprekend kan participeren. Ook als je een fysieke, zintuiglijke of verstandelijke beperking hebt, een chronische ziekte of een psychische of psychiatrische aandoening. Dat vraagt wat van mensen, instanties en regelgeving.
Ook in Ommen hebben we met elkaar wat te doen om iedereen echt mee te laten doen. Samen met u willen we aan de hand van de thema’s wonen, werken en vrije tijd inzichtelijk maken waar we in Ommen nog mee aan de slag moeten.

Daarom nodigen wij u uit voor deze werkconferentie op dinsdag 13 november om 19:30uur (inloop vanaf 19:00uur) in de Carrousel in Ommen. Hier vindt u de uitnodiging met het programma.

We kunnen er samen voor zorgen dat iedereen mee kan doen in onze samenleving. U kunt de eerste stap zetten, door u nu aan te melden voor de werkconferentie ‘Iedereen doet mee?!’.Wilt u zich aanmelden voor 6 november?

Volleybal toernooi 2018
.
Vrijdagavond 14 september was het weer zover. De jaarlijkse strijd om de buurthuis-bokaal barstte weer in alle hevigheid los. Maar liefst 12 teams hadden zich opgegeven en dus had de wedstrijdleiding besloten om dit jaar in een poule-systeem te spelen. Onder de deskundige leiding van scheidsrechters Henk Kampman, Thomas van der Veen en Dick Knoop werden op 3 velden de wedstrijden afgewerkt. De speaker van dienst had het tempo er goed in en om kwart over negen waren de deelnemers voor de volgende ronde bekend.
Vanuit poule A ging het “team zonder Jim” glansrijk door. Zij wisten team Ommerkabaal, de Kippies en Petter east achter zich te laten. Poule B was spannender en daaruit gingen de familie Kroese (groepswinnaar) en het team Dunnewind (beste nummer 2 van de 3 poules) door. Team “handjeklab” en wi-vo 1 wisten zich niet te plaatsen.
In poule C was het “getraind zooitje” verreweg de beste en zij gingen dan ook door ten koste van “de derde helft”, team BeHa en wi-vo 2.Na de “winst of verlies- ronde” mochten de familie Kroese en het team Dunnewind gaan strijden om het brons. Het was uiteindelijk de familie Kroese, de kampioen van 2017, die beslag legde op de derde plaats.
De strijd om de titel werd gewonnen door het “getraind zooitje”. Zij mochten de wisselbeker in ontvangst nemen waardoor het “team zonder Jim” (wellicht was het met Jim nog beter gegaan?) het zilver verdiende.

De finale werd gefloten door Dick Knoop. Hij had vooraf aangegeven dat hij deze avond voor het laatst verbonden zou zijn aan dit toernooi. Hij werd dan ook uitvoerig bedankt door de voorzitter van het PBBO, Henry Petter.

In het buurthuis was ondertussen het feest losgebarsten onder de muzikale medewerking van de BTW band. Na de prijsuitreiking, door voorzitter Henry Petter en speaker Jan van Beesten, bleef het nog lang gezellig aan het Ommerkanaal.


Beste plaatselijke belangen van de gemeente Ommen

Energie besparen, van het gas af en nul-op-de-meter. Zomaar wat kreten die je bijna dagelijks hoort als het gaat om duurzaam wonen. Toch is het best lastig om er echt mee aan de slag te gaan.
Om inwoners van Ommen een handje te helpen, werken  de gemeente Ommen en Buurkracht samen aan het project ‘Samen of Zelf’ en organiseren ze een informatiebijeenkomst op 13 juni.
Hier voor meer informatie, hier de uitnodiging.

Jaarvergadering
Wij nodigen alle leden en belangstellenden in onze buurtschap uit voor de dertiende ledenvergadering van P.B.B.O
op donderdag 24 mei a.s. Om 20.00 uur in het Buurthuis Ommerkanaal, zaal open om 19.30 uur.
Agenda en uitnodiging kun je hier vinden, klik hier. Concept notulen jaarvergadering 2017, klik hier.

Buurtgenoten Buurtschap Ommerkanaal,
Op woensdagavond 7 maart om 20.00 uur organiseert PBBO samen met Plaatselijk belang Stegeren/Junne en Arriën een Politiek Café in de Bootsman. Graag nodigen wij jullie uit voor deze avond waarop alle politieke partijen uit Ommen kunnen worden bevraagd over hun plannen en ideeën over onze leefomgeving. Hier de uitnodiging.

Beste buurtgenoten,
Graag willen we jullie herinneren aan de enquête over de leefbaarheid in Ommerkanaal en omgeving. Wij zouden het zeer op prijs stellen wanneer jullie als bewoners van het gebied deze enquête in willen vullen. Ook de jongeren die nog thuis wonen vragen wij uitdrukkelijk om mee te doen. Meerdere formulieren per huisadres is mogelijk, ook digitaal. De sluitingstermijn is wat opgerekt omdat het toch meer tijd kost als gedacht.

Graag de enquête (op papier) ingevuld in de brievenbus van Henry Petter, Jan van Beesten, Patrick Stoker, Annet Welleweerd of Mario den Hoedt voor woensdag 28 februari 2018.
Of natuurlijk voor 28 februari digitaal invullen op www.pbbo.info/vragenlijst en hier nog te downloaden.

Plaatselijk Belang Buurtschap Ommerkanaal