Voorbereidingen voor bouw windturbines in 2018 van start
Plannen voor windpark De Veenwieken onherroepelijk.
De Raad van State heeft de beroepschriften tegen het bestemmingsplan, inpassingsplan en de omgevingsvergunningen voor windpark De Veenwieken ongegrond verklaard. Daarmee zijn de plannen onherroepelijk geworden.
De initiatiefnemers starten in 2018 met de voorbereidingen voor de bouw van het windpark.
De bouw van de 10 windmolens start naar verwachting in 2019.
Hier de uitspraak, hier het persbericht.

CDA Ommen

Het CDA Ommen houdt dit jaar de inloopspreekuren niet alleen in het gemeentehuis van Ommen,
maar ook op locatie in de gemeente Ommen.
Fractievoorzitter Annelies Bakelaar en bestuursvoorzitter Jan Hekman ontmoeten u graag op vrijdagmorgen 15 december 2017 in het buurthuis Ommerkanaal.  Van 10.00 uur tot 12.00 uur.
Ze willen graag weten wat er zoal in jullie buurt leeft.

RaboBank coöperatieweken

CNS Ommerkanaal doet mee, hier het filmpje en hier stemmen.


Nieuws van de gemeente
Mensen bereiken een steeds hogere leeftijd en blijven langer zelfstandig wonen. De gemeente wil met de campagne ‘Lang zult u wonen’ inwoners informeren en laten zien dat zij hiervoor de regie in eigen handen kunnen nemen.
Op maandag 13 november 2017 organiseert de gemeente een informatiemarkt voor (toekomstige) ouderen in de gemeente die geïnteresseerd zijn in het thema langer zelfstandig blijven wonen.
Het doel van de informatiemarkt is om ouderen bewust te laten worden van hun eigen rol bij het zelfstandig blijven wonen.
Uw organisatie richt zich ook op ouderen. U bent dan ook van harte uitgenodigd.
Uw achterban is ook zeker gebaat bij een bezoekje aan de markt. Hier de flyer.
We stellen het zeer op prijs als u deze bijeenkomst bij uw achterban onder de aandacht wilt brengen.
Wij starten om 14.30 uur met verschillende sprekers en aansluitend is de informatiemarkt, deze start om 15.30 uur.

Vrijdag 27 oktober              Feestavond PBBO met “Boerenblond”
Kaarten (€ 5,00 voor leden/ € 7,50 voor niet leden) voor deze avond kunt u bestellen bij:
Annie Petter (0523-616071) per E-mail: info@PBBO.info
De zaal gaat om 19.30 open. Het is ook mogelijk om je aan te melden als lid van Plaatselijk Belang Buurtschap Ommerkanaal.

Binnenkort, terug van weggeweest!
Het is PBBO toch nog gelukt om de brievenbus van PostNL terug te krijgen bij het Buurthuis.

Ommen zoekt pleeggezinnen
In Ommen is Trias met spoed op zoek naar pleeggezinnen voor kinderen 0 - 18 jaar die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen.
Voor korte of langere tijd, of af en toe een weekend of een vakantie.
Esther Rooseboom van Trias Pleegzorg:
Op dit moment hebben we plek nodig voor een meisje van 15 dat in Ommen op school zit.
Tot nu toe is het niet gelukt een passende plek te vinden.
Nieuwe pleeggezinnen blijven dus hard nodig zodat kinderen zoveel mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven.
Vaak denken mensen dat je als pleegouder iets speciaals moet kunnen. We zoeken juist gewone mensen die zich in willen zetten voor een bijzonder kind. Stabiliteit en veiligheid
kunnen bieden en openstaan voor samenwerking. Alleenstaand, getrouwd of samenwonend, (buitenshuis )werkend of thuis, met of zonder eigen kinderen; het kan allemaal.
In persoonlijke gesprekken screenen we en kijken we wat elk gezin kan bieden.
Op woensdag 8 november om 19.30 uur houdt Trias samen met gemeente Ommen in het gemeentehuis aan de Chevalleraustraat 2 een informatieavond voor iedereen die meer wil weten over pleegzorg. Pleegzorgbegeleiders geven informatie over de verschillende vormen van pleegouderschap, het opleidingstraject en de ondersteuning die Trias pleeggezinnen biedt.
Ervaren pleegouders geven een kijkje in het reilen en zeilen van een pleeggezin.
Voor aanmelden of meer informatie kunnen belangstellenden contact opnemen met Trias
Pleegzorg via (038) 456 46 00 / voorpleegouders@trias-groep.nl of kijk op
www.triasgroep.nl.

Mantelzorg Advies Raad en de gemeente Ommen
De Mantelzorg Advies Raad (MAR) en de gemeente Ommen nodigen u/jou als mantelzorger, met een introducé,
van harte uit voor een feestelijke avond. Hier de uitnodiging.
Datum: maandagavond 13 november 2017

Schuuf an zaterdag 7 oktober vanaf 18.00 uur
Restaurant Buurthuis Ommerkanaal: "herfstkost"
Drie gangen verrassingsmenu van de koks.
Aanmelden verplicht, klik hier voor de uitnodiging.


Volleybaltoernooi om de Buurthuisbokaal

Vrijdagavond 22 september wordt er weer een volleybaltoernooi georganiseerd door PBBO, bij het Buurthuis.
Teams kunnen zich vanaf nu weer opgeven, via Jan van Beesten 0623848900 of via info@pbbo.info

Hier de flyer.

Glasvezel adviesavond
Plaatselijk Belang Buurtschap Ommerkanaal houd op donderdag 6 juli een glasvezel adviesavond in het buurthuis en begint om 20.00 uur. Hier de uitnodiging en overzicht aanbieders.


Schuuf an donderdag 8 juni vanaf 17.30 uur
Restaurant Buurthuis Ommerkanaal: "Zomer-Kost"
Zomer verrassingsmenu van de koks.
Aanmelden verplicht, klik hier voor de uitnodiging.

Nieuws van de gemeente

Graag breng de gemeente bijgaande informatie in bijgevoegde documenten m.b.t. scootmobiel training en E-biketraining bij u onder de aandacht.

Schuuf an 16 maart vanaf 17.30 uur
Restaurant Buurthuis Ommerkanaal: "Eten wat de pot schaft"
Drie gangen verrassingsmenu van de koks.
Aanmelden verplicht, klik hier voor de uitnodiging.

Aanvliegroute Lelystad kan hoger moet hoger!

We willen dit toch even onder uw aandacht brengen.

Vanaf 2019 dalen duizenden vliegtuigen over grote delen van Overijssel naar vliegveld Lelystad.
Zes keer per uur, met donderend geraas, op nauwelijks een kilometer hoogte!
Zwolle, het Vechtdal, Salland, de Lemelerberg, de Holterberg en de Weerribben worden in het hart getroffen.

De laagvliegroutes gaan een enorm deel van Overijssel bestrijken, van de Weerribben, Kampen en Zwolle tot heel Salland en een deel van Twente tot aan Almelo.
De "tuin van Nederland", waar het nu nog stil is 's nachts. U en ik krijgen straks te maken met structureel ernstig vlieglawaai. In uw eigen dorp, maar ook boven onze kroonjuwelen als de Weerribben en de Sallandse Heuvelrug, Holterberg met zijn korhoenders, Beneden Reggegebied, De Borkeld en het Vechtdal. Een wandeling hier is straks nooit meer het zelfde.

Nu hebben de provincie Overijssel noch Overijsselse gemeenten (alleen Kampen) deel genomen aan het overleg over de keuze voor vliegroutes. Zij waren niet uitgenodigd, terwijl de provincie liet zich vertegenwoordigen door Gelderland. Vervolgens zijn vliegroutes getekend boven gebieden die niet bij dit overleg (de zogenaamde Alderstafel) vertegenwoordigd waren.

Daarnaast is voor heel Overijssel ten westen van Zwolle geen onderzoek naar de gevolgen van deze vliegroutes voor onze veiligheid, gezondheid, ons milieu en onze natuur. Schandalig, want we krijgen gigantische lasten, 0 lusten,
maar zijn daarover nooit geïnformeerd.
SchipholGroup gaat ongevraagd heel laag over het groene, toeristische en toch ook dichtbevolkte Overijssel heen vliegen!
Om de vliegroutes tegen te houden is er een on-line petitie geopend. Het is cruciaal dat u, liefst zo snel mogelijk, de petitie ondertekent via https://lelystadhogeraanvliegen.petities.nl/

Meer info kaart, persbericht, getrofen dorpen en luchtruim Lelystad.

Jaarvergadering op vrijdag 17 februari
.
Wij nodigen alle leden en belangstellenden in onze buurtschap uit voor de twaalfde ledenvergadering van P.B.B.O
op vrijdag 17 februari a.s. Om 20.00 uur in het Buurthuis Ommerkanaal, zaal open om 19.30 uur.
Agenda en uitnodiging kun je hier vinden, klik hier. Concept notulen jaarvergadering 2016, klik hier.
Plaatselijk Belang Buurtschap Ommerkanaal