TEAM “SCHUUF AN”

Donderdagavond 8 december om 17.30 uur kunt u weer aanschuiven voor een
buurtmaaltijd in Buurthuis Ommerkanaal.
Aanmelden kan uiterlijk tot 5 december 18.00 uur:   telefoon 06-37169759      info@pbbo.info
Hier meer in de uitnodiging.

Jaarlijkse feestavond


Zaterdagavond 22 oktober is weer onze jaarlijkse feestavond in het buurthuis Ommerkanaal om 20.00 uur.

Zakdoeken voor de dag met Hoe? ? Zo!

Zaal open om 19.30 uur, meer in de nieuwsbrief.

Volleybaltoernooi PBBO

Het is weer tijd voor hetjaarlijkse volleybal toernooi van PBBO.
Vrijdag 18 september gaan we de strijd weer aan om de prachtige wisselbeker,beschikbaar gesteld door de
stichting Buurthuis Ommerkanaal.

Teams kunnen zich aanmelden tot 12 september 2015  s’ avonds 18.00 uur.
Aanmelden kan telefonisch bij Yvonne Dunnewind (0523-676462) of bij Jan van Beesten (06-23848900)
of per mail op:  info@pbbo.info

Ieder team moet minimaal 2 heren en/of dames in het veld hebben staan.
Als toeschouwer ben je natuurlijk ook van harte welkom, daar hoef je je niet voor aan te melden!!!!

Na prijsuitreiking (22.00 uur) wordt de avond feestelijk en muzikaal afgesloten met een optreden in het
buurthuis van: “
El Jackson

Hier meer in de uitnodiging.   


Scootmobiel trainingsdagen in Ommen, Dedemsvaart en Hardenberg

Ook in 2016 worden in de gemeenten Ommen en Hardenberg scootmobiel trainingsdagen georganiseerd.
De dagen zijn bedoeld om bezitters veiliger en met meer plezier aan het verkeer te laten deelnemen.
Meer hier over in de bijlage, en het aanmeldingsformulier vind je hier.

Aanpak van de N340/N48

Met deze brief informeren wij u over het besluit dat Provinciale Staten op 17 februari 2016 namen over de aanpak van de N340/N48 en N377.

Twee varianten

In de nieuwsbrief van december 2015 heeft u kunnen lezen over de twee varianten die Gedeputeerde Staten
aan Provinciale Staten voorlegden.
Variant A voldoet aan de opdracht van Provinciale Staten om de N340/N48 en N377 te verbeteren in het kader van veiligheid, leefbaarheid en doorstroming (statenbesluit 2014/248).
Deze variant omvat onder andere fietsoversteken op de N340 en N377, weefvakken en rotondes op de N48 en een
onderdoorgang in Balkbrug.
Met variant B wordt voldaan aan de wens om binnen het beschikbare budget van ? 160 miljoen te blijven. De belangrijkste knelpunten rond de doorstroming worden hiermee opgelost, zoals de aansluiting met de A28 en de kruispunten bij Ankummerdijk, Koesteeg en Oudleusen West. Eerdergenoemde maatregelen zoals omschreven bij variant A vervallen met de keuze voor variant B.

Extra budget voor Varsen en fietsveiligheid

In de Statenvergadering van 17 februari 2016 koos een meerderheid van Provinciale Staten voor het uitvoeren van variant A.
Ook kozen zij ervoor om, bovenop de maatregelen in variant A,
extra budget vrij te maken om knooppunt Varsen aan te pakken en een fietstunnel onder de N48 te realiseren.
De bijbehorende stukken vindt u op onze website www.overijssel.nl/n340n377.

Uitnodiging inloopbijeenkomst

Wij beantwoorden graag uw vragen naar aanleiding van dit besluit tijdens drie inloop-bijeenkomsten.
Tijdens deze bijeenkomsten presenteren wij de ontwerpen op luchtfoto?s, zodat u zich een beeld kunt vormen van de plannen.
Ook zijn deskundigen aanwezig die uw vragen over bijvoorbeeld het ontwerp, het optimalisatiepakket,
de wijziging van het Provinciaal Inpassingsplan en het aanbestedingproces kunnen beantwoorden.

U bent van harte welkom bij één van de onderstaande informatiebijeenkomsten.
Tussen 16.00 uur en 20.00 uur bent u vrij om binnen te lopen om ontwerpen te bekijken en/of met ons in gesprek te gaan. Aanmelden is niet nodig.

·      Dinsdag 8 maart in ?t Trefpunt in Balkbrug (Meppelerweg 34).

·      Donderdag 10 maart in Het Roode Hert in Dalfsen (Hessenweg 41).

·      Donderdag 17 maart in De Wiekelaar in Oudleusen (G.W. Spiegelstraat 6).

Heeft u vragen?
Als u naar aanleiding van deze brief vragen heeft kunt u contact opnemen met de heer Henry Uiterwijk, omgevingsmanager van het project. Zijn contactgegevens staan vermeld boven deze brief. Ook verschijnt volgende maand een nieuwsbrief, waarin u meer kunt lezen over het vervolgtraject, zoals de voorbereiding op de aanbesteding, het archeologisch onderzoek en de grondverwerving.

Integrale Veiligheidsaanpak voor 2016

De colleges van B&W van de gemeenten Hardenberg en Ommen hebben
ingestemd met de Integrale Veiligheidsaanpak voor 2016.
Hierin staan de speerpunten van het veiligheidsbeleid voor het komende jaar.
Daarnaast wordt de komende maanden in beide gemeenten een veiligheidsonderzoek uitgevoerd.

Hier de brief van de gemeenten.

Uitnodiging ledenvergadering vrijdag 19 februari

Het bestuur van PBBO nodigt alle leden en belangstellenden in onze buurtschap uit voor de elfde
ledenvergadering van P.B.B.O op vrijdag 19 februari 2016 in het Buurthuis.

Klik hier voor de agenda, en hier voor de concept notulen van de ledenvergadering van 2015.

Plaatselijk Belang Buurtschap Ommerkanaal