BOERENBLOND komt naar OMMERKANAAL
Plaatselijk Belang Buurtschap Ommerkanaal nodigt U allen,
met name haar donateurs, uit voor de jaarlijkse feestavond op:

Zaterdag 18 oktober om 20.00 uur in het Buurthuis Ommerkanaal

Kaarten zijn verkrijgbaar bij: Jan Soer  (06-25256196)  Annie Petter (0523-616071)

Entree voor (betalende) donateurs :  € 5,00 per persoon
Entree (nog) niet donateurs** : € 7,50 per persoon
** U bent al donateur van PBBO voor € 5,00 per jaar
Kaarten zijn vanaf 1 oktober te bestellen!!!!

Volleybal PBBO 19-09-2014


Dit najaar organiseert het Plaatselik Belang Buurtschap Ommerkanaal
haar jaarlijkse volleybal toernooi op vrijdag 19 september 2014, aanvang 19.00 uur.

Na afloop van het toernooi is er live muziek.
Dit wordt verzorgd door de band " BTW ".

Opgave voor  15 september 2014 bij Coby Petter  0523-613900  (fampetter@hotmail.com)
                                            of Yvonne Dunnewind 0523-676462  (y.dunnewind@hotmail.com)

Het Team moet bestaan uit 6 veldspelers waarvan min. 2 dames in het veld moeten staan.

Jaarvergadering
op vrijdag 14 februari.

Wij nodigen alle leden en belangstellenden in onze buurtschap uit voor de negende
ledenvergadering van P.B.B.O op vrijdag 14 februari a.s.
Om 20.00 uur in het Buurthuis Ommerkanaal, zaal open om 19.30 uur.
Agenda en meer in de uitnodiging, klik hier. Concept notulen jaarvergadering 2013, klik hier.

Na de pauze zal Wethouder Ko Scheele een inleiding geven over:
Samen op weg naar een vitale en solidaire samenleving”

Hierna een gezellige BINGO.

Tot besluit van de ledenvergadering heeft het bestuur nog een extra verrassing in Petto!!!
 
Buurthuis Ommerkanaal en PBBOmmerkanaal doen mee.

Wij doen mee, met de actie voor het inzamelen voor de voedselbank-actie RTV Oost.
Meer hier over in het folder, van de Voedselbank-actie.
Hier te downloaden.
Plaatselijk Belang Buurtschap Ommerkanaal