Komt allen!!!!!!!
3e Oktoberfest aan het Ommerkanaal.
26 oktober a.s is het weer zover, voor de derde maal het oktoberfest aan het Ommerkanaal.
Belangrijke ingrediënten van dit feest zijn, braadworst, bier,  lederhosen en dirndls, en meer………………
De Vechttaler Jungs,zorgen  voor de muzikale verzorging van de avond.
Het zou leuk zijn(geen verplichting) als je in lederhose of  een dirndl komt.
Wie weet kom je in aanmerking voor best geklede man/vrouw van het jaar.
Dus schrijf in je agenda:
26 oktober vanaf 20.00 uur oktoberfest in het buurthuis van het  Ommerkanaal

Volleybaltoernooi 20 september.

Op vrijdag 20 september 2013 organiseerd PBBO weer haar jaarlijkse volleybaltoernooi,
aanvang 19.00 uur op het veldje bij het Buurthuis

Teams kunnen zich aanmelden tot 16 september 2013 s’ avonds 20.00 uur.
De hoofdprijs is de wisselbeker, beschikbaar gesteld door het Buurthuis Ommerkanaal.
Ieder team bestaat uit minimaal 2 dames en 2 heren.
Aanmelden bij: Yvonne Dunnewind  0523-676462
                              Coby Petter  0523-613900
per mail:  info@pbbo.info


Flyeractie 18 maart 's middags van 15.30 tot 16.30 uur.

Maandag 18 maart wordt er 's middags van 15.30 tot 16.30 een flyeractie gehouden,
samen met de gemeente Ommen (wethouder Lagas) in het kader van "gun elkaar de ruimte".
Met deze actie willen we de weggebruikers vragen om rekening met elkaar te houden op de weg.
Door bij het passeren van elkaar en inhalen van fietsers en voetgangers snelheid te minderen.
Even te wachten op plekken met meer ruimte zodat grote voertuigen kunnen passeren
(landbouwmachines en vrachtverkeer) en goed uit te kijken bij kruisingen.

Bewoners die willen meedoen met de flyeractie kunnen zich melden via e-mail info@pbbo.info
of telefonisch (0637169759) en zich melden op 18 maart om 15.15 uur bij het Buurthuis.

Ledenvergadering 15 februari

Wij nodigen alle leden en belangstellenden in onze buurtschap uit voor de achtste
ledenvergadering van PBBO op 15 februari om 20.00 uur.
Buurthuis Ommerkanaal 19.30 uur zaal open. Agenda klik hier.
Deze avond met Rad van Avontuur.

Concept notulen van de ledenvergadering 17 februari 2012. Klik hier.
Foto's van het Oktoberfest.
Plaatselijk Belang Buurtschap Ommerkanaal