UITNODIGING

PBBO organiseert in samenwerking met het Buurthuis Ommerkanaal
29 oktober 2011 in het Buurthuis

PLAYBACKSHOW

Playbackshow aanvang 19.00u
Opgave nog mogelijk t/m 24 oktober  met inschrijfformulier in de buurthuis,
of bel met Melissa/Sharon Dunnewind, tel.: 0523-676462 of Esmee Horsman (0523-615156)
Doe mee en win de beker

OKTOBERFEST in OMMERKANAAL

Met optreden van de Vechttaler Jungs
Aanvang: 21.00u………………………………………………01.00 u


·Met Jodelwedstrijd
·Houtzaagwedstrijd
·Mooist verklede man/vrouw


Het zou leuk zijn als iedereen op het Oktoberfest in traditionele kleding komt (Lederhose en Dirndl)
Echter dit mag geen struikelblok zijn om te komen


Entree € 5,= per persoon voor 16 jaar en ouder.
Kaarten verkrijgbaar bij: Dik Kroese (0523-676419)
Ferdinand Dunnewind (0523-676462)
Henk Kamphuis (0523-611099)
De koffie bij de Playbackshow is gratis. Gratis entree voor de jeugd tot 16 jaar.


Uitstel Ledenvergadering van PBBO

De ledenvergadering van PBBO wordt niet in  november gehouden maar verschoven naar 10 februari 2012.
Dan zullen de begroting voor 2012 en de jaarrekening van 2011 tegelijkertijd aan de orde worden gesteld.
Dit i.v.m. de drukke werkzaamheden van de bestuursleden met het Oktoberfeest, Duurzaam Ommerkanaal,
en het Kulturhus.


Spreekuur College B&W Gemeente Ommen
Dinsdag 15 november spreekuur college in Buurthuis Ommerkanaal.
Het college van Ommen houdt dinsdagmiddag 15 november tussen 16.00 en 17.00 uur een spreekuur in het buurthuis van Ommerkanaal.
Het college wil in gesprek gaan met de inwoners van Ommerkanaal om adequaat in te kunnen spelen op ideeën en plannen uit deze buurtschap.
Wilt u dinsdagmiddag 15 november langskomen, meldt u dan uiterlijk donderdag 10 november aan bij het Bestuurssecretariaat aan: T (0529) 45 91 86. Dan kunnen onderwerpen goed voorbereid worden door de collegeleden. Zaken waarvoor een bezwaar-, beroeps- of klachtprocedure loopt kunnen niet inhoudelijk op het spreekuur worden besproken
.

Volleybaltoernooi P.B. Buurtschap Ommerkanaal.

Afgelopen vrijdagavond, 23 september, heeft het Plaatselijk Belang Ommerkanaal een volleybaltoernooi georganiseerd
op het sportveldje naast het Buurthuis.
Het was prachtig weer en in tegenstelling tot alle weken ervoor hielden we het op deze avond helemaal droog.


Dit jaar konden we profiteren van de luxe van echte sportparkverlichting. We hoefden ons niet te behelpen met een
aantal bouwlampen zoals vorig jaar. De verlichting heeft het plaatselijk belang onlangs aangeschaft.
Hier konden we nu goed gebruik van maken.
Ook is het ’s avonds mogelijk om te volley- of voetballen doordat het veldje kan worden verlicht.


Binnenkort worden er op het sportveldje basketbalnetten geplaatst. Hopelijk wordt er in de toekomst
veel gebruik van gemaakt.
Voor het volleybaltoernooi hadden zich tien teams aangemeld. Er werd fanatiek gevolleybald om een plek in de
finale te bemachtigen en deze was dan ook bijzonder spannend.
De uitslag was als volgt:
De familie Petter West heeft vorig jaar de wisselbeker gewonnen maar kon deze beker
niet behouden want de eerste prijs ging naar de fam. Dunnewind (voor de tweede keer)
Als tweede eindigden De Maatjes (bewoners Maatschappijwijk)
En als derde De Oranjevereniging Witharen
Na het toernooi kon iedereen in het buurthuis nog gezellig napraten en zijn/haar over-winning vieren onder het genot
van een drankje. De band BTW speelde heel goed, vooral de wat oudere jeugd sprak de nummers erg aan,
want er werd veel gespeeld van de jaren 60-70.
Al met al was het heel gezellig en dus is deze avond volgend jaar vast weer voor herhaling vatbaar.


Volleybaltoernooi 23 september.
Opgave bij Yvonne Dunnewind   Tel:0523 - 676462 of Coby Petter    Tel: 0523 - 613900
In elk team moeten tenminste 2 vrouwen/meisjes zitten. Opgeven vòòr 19 september.


Ommen… op zoek naar een nieuwe burgemeester!
De komende maanden kunnen de inwoners van Ommen aangeven waaraan hun nieuwe burgemeester moet voldoen.
De gemeenteraad van Ommen heeft hiervoor een enquête opgesteld.
De enquête is te vinden op de website van de gemeente en van een aantal Plaatselijk Belangen en staat deze week gepubliceerd in de huis-aan-huiskranten Ommer Nieuws en Vechtdal Centraal.
Inwoners kunnen de enquête invullen tot en met vrijdag 9 september
.

De gemeente heeft goedkeuring verleend op basis van fifty-fifty regeling om een verrijdbaar
volleybalnet en basketbalborden aan te schaffen voor het sportveldje naast het buurthuis.


Het buurthuis heeft een beamer aangeschaft.
Dit ter ondersteuning van vergaderingen, ook kan er een dvdspeler of tv decoder op aangesloten worden.


In overleg met PB Arriën zullen er bankjes in het Arriërveld worden geplaatst.

Verlichting.
De verlichting op het sportveldje zal worden aangepast.
Het PBBO is bezig met Limitec B.V. om e.e.a duurzaam voor elkaar te krijgen.


Blikvangers.
Er worden vangnetten geplaatst langs het Ommerkanaal en de Schapendijk. Hopelijk vermindert dit het afval in de bermen.


Stemlokaal
Bij toekomstige landelijke/regionale verkiezingen zal het buurthuis fungeren als stemlokaal.

Koninginnedag
Foto's van koninginnedag. Klik hier.

Bijeenkomst van alle Plaatselijke Belangen uit de gemeente Ommen
Op dinsdag 24 mei 2011 wordt er een gezamenlijke vergadering gehouden van de besturen van alle Plaatselijke Belangen in de gemeente Ommen. Dit keer wordt de vergadering gehouden in het Buurthuis Ommerkanaal.

Koninginnedag
Voor Koninginnedag hebben we als thema: MOTOREN.
Als je zin hebt om 's ochtends ook je motor tentoon te stellen bij het Buurthuis Ommerkanaal geef je dan op bij Ferdinand Dunnewind: 0622380015.
De kinderen van de basisschool kunnen op die dag een prijs winnen met de mooist versierde fiets. Voor de oudere jeugd is er weer een leuk spel bedacht. Dus komt allen!


Sportveldje
Op het sportveldje naast het buurthuis zijn nieuwe goaltjes geplaatst. Er kan nu eindelijk naar hartelust gevoetbald worden. Ook 's avonds want er is verlichting.
Hopelijk zijn we volgend jaar in het bezit van twee basketbalnetten en een verrijdbaar volleybalnet. Hiervoor is een aanvraag naar de gemeente gegaan.


Meivakantie
In de meivakantie hopen we in samenwerking met de gemeente een sportactiviteit te organiseren voor de kinderen uit de buurt.


Concept notulen
Van ledenvergadering woensdag 16 februari 2011. Klik hier.

Ledenvergadering
Hier nog enkele foto's van de vergadering. Klik hier.

Ledenvergadering
Wij nodigen alle leden en belangstellenden in onze buurtschap uit voor de zesde ledenvergadering van PBBO op woensdag 16 februari om 20.00 uur buurthuis Ommerkanaal 19.30 uur zaal open. Agenda klik hier.

AED kast
De AED kast bij de fam Oenema aan huis is op initiatief van het Rode Kruis geplaatst.
Voor meer informatie. Klik hier.
Plaatselijk Belang Buurtschap Ommerkanaal