Acties naar aanleiding van de ledenvergadering
De mail met actiepunten naar de gemeente. Klik hier.
Het verslag van het gesprek op 12 okt. jl. met de fa. Heijmans en Rijkswaterstaat volgt zsm. Helaas was de gemeente hierbij niet aanwezig. Vandaar het bovenstaande mailbericht naar de gemeente.
Volleybaltoernooi PBBO
PBBO organiseert op vrijdagavond 25 september een volleybaltoernooi bij het Buurthuis Ommerkanaal.
Klik hier voor de volleybalnieuwsbrief.
Verkeersoverlast Ommerkanaal West
In maart is er een brief gestuurd naar de gemeente Ommen en Hardenberg over de verkeersoverlast aan de westkant van het Ommerkanaal. Hierop heeft de gemeente Ommen geantwoord dat zij in 2010 tellingen gaan doen om de verkeersintensiteit te meten. Dit gebeurt na de pas nadat nieuwe rondweg klaar is en de wegafsluitingen er niet meer zijn.

 
Ledenvergadering
Wij nodigen alle leden en belangstellenden uit onze buurtschap uit voor de derde ledenvergadering van PBBO op vrijdagavond 9 oktober. Buurthuis Ommerkanaal 19.30 uur zaal open. Klik hier voor de agenda
Volleybaltoernooi PBBO
Vrijdagavond 25 september is er een spannende volleybalwedstrijd gehouden tussen negen verschillende volleybalteams.
Op het sportveld naast het buurthuis had het Plaatselijk Belang Buurtschap Ommerkanaal (PBBO) drie volleybalvelden gemaakt.
De sfeer was heel ontspannen maar alle teams gingen wel voor de winst.
De uitslagen waren als volgt:
Als 1e eindigde het Dunnewind-team, als 2e de Pettermatties en als 3e het team van Scholman.
Vooral na de prijsuitreiking door wethouder Beugelink ging het feest nog even door toen de band M ging spelen.
Er was volop gelegenheid om nog gezellig wat te drinken en te dansen in het buurthuis Ommerkanaal.
Het toernooi is al met al heel goed geslaagd en daarom hoopt het PBBO  volgende jaar weer een dergelijk toernooi te organiseren.
Nieuwsbrief PBBO
De eerste nieuwsbrief is rondgebracht. Ook kunt u de nieuwsbrief hier downloaden.
Bezwaarschrift wegafsluitingen
Er is een bezwaarschrift naar de gemeente Ommen gestuurd over de overlast die wij als bewoners ondervinden van de wegafsluitingen.
U kunt de verzonden brief hier downloaden.
Overleg met Heijmans/Rijkswaterstaat en Gemeente Ommen
Het verslag is gemaakt door Annet Welleweerd (PBBO). De opmerkingen in rood zijn door Rijkswaterstaat/Heijmans aangebracht. Helaas was de gemeente Ommen niet bij dit gesprek aanwezig. Klik hier voor het verslag.
 
Plaatselijk Belang Buurtschap Ommerkanaal